De Campagne 'Delen lucht op'

Als je met me praat, kan ik delen hoe het écht met me gaat

In onze samenleving rust er nog steeds een taboe op praten over het thema zelfdoding. Praten hierover is vaak moeilijk en confronterend. Terwijl praten juist het verschil kan maken! Daarom slaan wij samen met Sharepower (linken) de handen in elkaar om het taboe op praten over zelfdoding te doorbreken.

Met de campagne ‘Delen lucht op!’ brengen wij de komende weken het belang van praten over de gedachte over zelfdoding onder de aandacht.  De campagne start op zaterdag 19 november met de lancering van een filmpje uit een reeks van vijf. Tot aan de kerst brengen we vervolgens elke week een filmpje naar buiten met ervaringsverhalen. Ook een professional komt aan het woord.

De campagne ‘Delen lucht op!’ is een samenwerking van het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg met Sharepower. Beide zetten we erop in om taboes en vooroordelen in de samenleving te doorbreken. SharePower heeft als doel om de positie van vrouwen in Limburg te versterken. Het Actienetwerk Zelfmoordpreventie zet zich in om het aantal zelfdodingen in Midden-Limburg terug te brengen. 

Filmpje 1: In gesprek met Greet Noorda

In ‘Delen lucht op!’ vertellen ervaringsdeskundigen en een naaste wat hen heeft geholpen in hun eigen herstel. Vragen hoe het echt met iemand gaat, helpt. Delen lucht op! Het zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen en het kan een stap zijn naar de juiste hulp.  Vandaag, op de Internationale Dag voor de Nabestaanden van zelfdoding, neemt Greet Noorda ons als eerste mee in haar verhaal. Vier jaar geleden verloor ze haar man Jos door zelfdoding.

Filmpje 2: In gesprek met Angelique

In dit tweede filmpje in onze campagne Delen lucht op! zijn we in gesprek met ervaringswerker Angelique: Door er over te praten, door te vragen en vooral te luisteren, kan ik zelf woorden geven aan wat er in mijn hoofd allemaal rondspookt en kan ik zelf kijken naar oplossingen. Delen lucht op!

Filmpje 3: In gesprek met Danny

Delen lucht op! In dit derde filmpje in de reeks vertelt Danny hoe zijn moeder de drempel naar hulp voor hem wist te verlagen. “Als je diep in de put zit, is hulp vragen moeilijk. Ga met iemand mee, luister naar iemand, kijk naar iemand. Dat maakt het voor de ander gemakkelijker om hulp te vragen.

Filmpje 4: In gesprek met Annemies

In dit vierde filmpje in de reeks geeft Annemies, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, advies over hoe je kunt omgaan met een naaste die aangeeft uit het leven te willen stappen. ‘Het is belangrijk om als naaste dan niet in paniek te raken, hoe moeilijk dat ook is. Geef ruimte, vul niet in en vraag door. Zo krijg je duidelijk of iemand echt uit het leven wil stappen of de wanhoop van de situatie niet meer wil. Soms spelen er zoveel problemen en is het zo’n brei geworden dat iemand in een fuik terecht komt. Op dat moment ziet deze persoon geen uitweg meer om de problemen op te lossen. Als je eerder met iemand in gesprek kunt gaan, dan is er nog perspectief en kun je een uitweg creëren.’

Filmpje 5: In gesprek met Kristin

In het vijfde en laatste filmpje vertelt Kristin wat haar heeft geholpen op weg naar haar herstel. ‘Ga op zoek naar mensen die een luisterend oor bieden en die ruimte bieden om erover te praten. Wees open en eerlijk en durf aan te geven wat je nodig hebt.’ Kristin vond dit bij lotgenoten. ‘Ik voelde me daar op mijn plek. Er was erkenning en heel veel herkenning. Zelfdoding is een zwaar thema waar een taboe op rust. Daar was het taboe op zelfdoding er even af.’

Filmpje 6: In gesprek met Sjannie

Onze campagne Delen lucht op! gaat door. In de komende maanden posten we weer vier nieuwe filmpjes waarin ervaringsdeskundigen en naasten vertellen wat hen heeft geholpen in hun weg naar herstel. Deze keer zijn we in gesprek met Sjannie. In 2020 koos de vader van haar kinderen voor zijn dood.

‘Nu ik 2,5 jaar verder ben, heb ik gemerkt dat het vooral belangrijk is om te kijken naar jezelf. Je krijgt veel goed bedoelde adviezen die ik met dank heb aangenomen. Maar het gaat erom: Wat heb ik en mijn gezin nodig? Voor ons is dat rust, even geen verplichtingen. Niet alles moet.’

Filmpje 7: In gesprek met Linda

In onze campagne ‘Delen lucht op!’ deelt Linda, ervaringsdeskundige, haar ervaringen. ‘Als een ander kan verdragen wat ik aan het delen ben, dus niet met oplossingen komt, niet in de paniek schiet en niet het overzicht verliest, dan durf ik te delen en kan het voor mij heel veel ruimte geven en opluchten.’

 

Filmpje 8: In gesprek met Myranda

Enige tijd geleden waren wij in gesprek met Myranda die haar broer verloor als gevolg van zelfdoding. Ze was bereid met ons te delen wat haar heeft geholpen. Het is een mooi en ontroerend gesprek geworden. ‘Ik ben heel veel gaan praten, met collega’s, vrienden en familie. Ik ben ook zelf veel het gesprek aangegaan waardoor de drempel bij hen lager lag om aan mij te vragen hoe het gaat.’

Filmpje 9: In gesprek met Marina

In Delen lucht op! zijn we in gesprek met Marina, overlever van suïcide en ervaringsdeler. Zij zet zich in om openheid te creëren over zelfdoding.

‘Het is belangrijk dat wanneer je ergens mee zit en je denkt dat je er alleen mee loopt, om een veilige omgeving te zoeken waarin je over je gedachten kunt praten. Erover durven praten geeft openheid. Het zorgt ervoor dat je je gedachten een plekje kunt geven en je kunt er weer anders naar leren kijken.’

 

Interview: In gesprek met Stephan

Als het echt misgaat, heb ik een vangnet

Twee weken geleden zijn wij gestart met onze campagne om mannen aan te sporen om te praten over hun gevoelens en problemen. Het aantal fatale suïcides is onder mannen twee keer zo hoog dan onder de vrouwen. Dit heeft waarschijnlijk ermee te maken dat mannen niet of moeilijker praten over hun emoties.
In het eerste interview vertelde Abbie Chalgoum, hoe delen hem heeft geholpen in zijn weg naar herstel.
In het tweede interview in deze reeks zijn we in gesprek met Stephan Hermsen, directeur van Provico.

‘Ik heb regelmatig donkere periodes. Ze horen bij wie ik ben. Maar inmiddels weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Ik ben niet meer bezig met me niet slecht te voelen maar accepteer nu dat het zo is en praat erover. Praten over iets wat moeilijk is en misschien niet zomaar valt op te lossen, is lastig. Wees eerlijk als het niet goed met je gaat. Maak het bespreekbaar.’

Lees het interview met Stephan via deze link.

 

 

Interview: In gesprek met Kevin

Hoe meer ik erover sprak, hoe meer ruimte ik kreeg

Aan het woord is Kevin Janssen. Door misbruik in zijn jeugd kampte hij lange tijd met donkere gedachten. Inmiddels heeft Kevin geleerd om over zijn gevoelens te praten en zichzelf te accepteren. ‘Om misbruik tegen te gaan is het belangrijk dat we niet meer wegkijken maar het gesprek in alle openheid voeren, hoe moeilijk en pijnlijk dat vaak ook is.’ In zijn ontroerende en krachtige verhaal neemt Kevin ons mee in wat hem heeft geholpen in zijn weg naar herstel.

Het interview met Kevin maakt deel uit van onze campagne om mannen aan te sporen om te praten over hun gevoelens en problemen. Het aantal suïcides is onder mannen twee keer zo hoog dan onder de vrouwen. Dit heeft waarschijnlijk ermee te maken dat mannen niet of moeilijker praten over hun emoties.

Lees het interview met Kevin via deze link.

Interview: In gesprek met Abbie

We moeten leren praten

Jaarlijks sterven er twee keer zoveel mannen aan zelfdoding dan vrouwen. Vrouwen praten over het algemeen gemakkelijker over hun zorgen en gevoelens. Praten helpt. Delen lucht op. Daarom starten we vandaag een campagne waarmee we mannen willen aansporen om te praten over hun gevoelens en problemen.

In het eerste interview vertelt Abbie Chalgoum, auteur van het boek ‘Ik blijf bij je’, zijn verhaal. Op 32-jarige leeftijd deed hij een poging om uit het leven te stappen waaraan hij ternauwernood ontsnapte. ‘Ik wilde niet dood maar wist niet meer hoe ik moest leven.’ Inmiddels heeft hij het tot zijn missie gemaakt om het taboe op zelfmoord te doorbreken en mensen aan te zetten om te praten.

‘Ik wil laten zien dat iedereen de stap kan zetten. Vind iemand met wie je kunt praten. Voor veel mensen, ook met name mannen, is het moeilijk om kwetsbaar te zijn. Maar het is juist heel sterk als je dat doet.’

Lees het interview met Abbie via deze link.

Meer weten?

Wil je meer weten over zelfmoordpreventie, het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg of een van de werkgroepen, neem gerust contact op met onze regisseur:

Fien Beijers

Preventiewerker MET ggz | Projectleider Actienetwerk Zelfmoordpreventie ML

Tel: 088-1149494

E-mail: fbeijers@metggz.nl