Pijlers Actienetwerk

Wat houdt het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg in?

Volgens nationaal en internationaal voorbeeld, richt het Actienetwerk Zelfmoorpreventie Midden-Limburg zich tegelijkertijd op vier pijlers:

1. Publiekscampagne voor het algemeen publiek met als doel om bewustwording te creëren, de vooroordelen over zelfmoord weg te nemen en het taboe om zelfmoordgedachten bespreekbaar te maken

2. Trainen van gatekeepers. Dit zijn sleutelfiguren in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg die relatief veel in aanraking komen met mensen die zelfmoordgedachten hebben

3. Risicogroepen actief benaderen. Het in kaart brengen van de behoeften en preventieve oplossingen voor specifieke groepen met een hoog risico op suïcidaal gedrag

4. Samenwerking in de keten verbeteren met betrokken partijen